Välkommen till energiberäkningsprogrammet

Enligt de nya finska byggnadsreglementen ska även  värme- och tappvattenrören i mark tas i beaktande då man beräknar energiåtgången.

Genom att räkna med plusisolerade rör får man mycket energieffektivt resultat. Efter att du fyllt i information om anläggningen skickar programmet resultatet direkt till angiven e-post.

OBS!
Kalkylatorn är huvudsakligen menad till VVS-konsulter och bransch folk .